Agnieszka Klicińska

Profesjonalny tłumacz języka angielskiego

O mnie

Nazywam się Agnieszka Klicińska

Jestem profesjonalnym tłumaczem języka angielskiego, specjalizującym się w tłumaczeniach technicznych, marketingowych, handlowych i prawniczych.

Wyjaśniam to, co zostało napisane w innym języku i przez to jest niezrozumiałe i nieznane. Ułatwiam i umożliwiam komunikację.

Moje doświadczenie to:

12 lat pracy w firmie produkcyjnej, w tym 2 lata tłumaczenia z języka angielskiego i na język angielski, a od prawie 4 lat jestem samodzielnym przedsiębiorcą.

Agnieszka Klicińska
Agnieszka Klicińska
 • Wykształcenie akademickie

  Jestem absolwentką Podyplomowych Studiów Przekładu i filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz politologii i nauk społecznych (specjalność socjologiczna) Uniwersytetu Opolskiego.

 • Wykształcenie podyplomowe

  Zarządzania firmą, projektami i prowadzenia własnego biznesu nauczyłam się na studiach podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Dzięki temu moi klienci mają gwarancję nie tylko gruntownej wiedzy i znajomości zawodu, ale też profesjonalnej obsługi i usług na najwyższym poziomie.

 • Egzamin TOLES Advanced

  W czerwcu 2015 roku zdałam egzamin TOLES Advanced, który potwierdza moje kwalifikacje do tłumaczenia tekstów prawniczych.

 • Dodatkowe kursy i kwalifikacje

  Ukończyłam dwuletni kurs tłumaczeń z zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego, a także trening dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych, prowadzony przez szkołę dla tłumaczy TexteM.

Graduate - Business School for Translators
Jestem absolwentką
Międzynarodowe Stowrzyszenie Profesjonalnych Tłumaczy
Jestem członkiem

International Association of Professional Translators and Interpreters

Logo NOT
Jestem tłumaczem specjalistycznym

Oferta

Tłumaczenia z języka angielskiego

Tłumaczenie z języka angielskiego na polski tekstów technicznych, prawniczych, marketingowych i handlowych. Tłumaczę opisy produktów, oferty, umowy handlowe i materiały promocyjne.

Promocja firmy za granicą i nawiązywanie kontaktów biznesowych

Zastanawiasz się nad promocją swoich usług/ produktów za granicą? Nie wiesz, jak to zrobić, nie znasz języka albo nie masz czasu, żeby zająć się profesjonalną promocją swojej firmy za granicą? Zadzwoń do mnie! Zrobię to za Ciebie!

Zarządzanie stronami w social media

Prowadzisz fanpage, masz profil na Instagramie lub w innych mediach społecznościowych? Zajmę się jego promocją, poprowadzę go w Twoim imieniu i wypromuję za granicą!

Przybliżony zakres moich tłumaczeń jest następujący:

 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, w tym DTR, specyfikacje techniczne procesów technologicznych, dokumentacja jakościowa systemu ISO, NORSOK i innych
 • dokumentacja budowlana, w tym plany zagospodarowania przestrzennego i opisy budowlane
 • dokumentacja z zakresu spraw personalnych, w tym umowy o pracę, regulaminy pracy, wynagradzania, dokumentacja BHP itp.
 • umowy i dokumenty handlowe, umowy cywilno-prawne i inne
 • regulaminy i opisy marketingowe e-sklepów i blogów
 • oferty i opisy reklamowe oferowanych produktów
 • posty w mediach społecznościowych i materiały promocyjne

Specjalizuję się w tłumaczeniu patentów europejskich.

Oferuję również:

 • korektę tekstów w języku polskim
 • prowadzenie korespondencji i rozmów handlowych w języku angielskim
 • szkolenia językowe
 • tworzenie firmowych i branżowych słowników i glosariuszy
 • copywriting

Cennik tłumaczeń

Cennik za usługę tłumaczenia pisemnego ma charakter orientacyjny i dotyczy zleceń pojedynczych i zlecanych sporadycznie. W przypadku stałej współpracy lub zleceń cyklicznych, ceny za tłumaczenie pisemne są ustalane indywidualnie.

Podane niżej stawki dotyczą cen za jedną stronę rozliczeniową.*

od
0,
Cena za słowo ważone
od
Cena za stronę

*Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego zwykłego (niepoświadczonego) to 1800 znaków ze spacjami. Tłumaczenia takie rozliczane są na podstawie liczby stron, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku

Ceny pozostałych usług ustalane są indywidualnie.

ZASADY WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH PRZEZ MAGA TRANSLATIONS

 1. MAGA Translations Agnieszka Klicińska wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne na warunkach określonych w Zasadach Wykonywania Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych MAGA Translations, zwanych dalej „Zasadami”.
 2. Tłumaczenia wykonywane są na podstawie zamówienia złożonego w formie elektronicznej (e-mail).
 3. Koszt tłumaczenia oblicza się na podstawie obowiązującego cennika usług.

Tłumaczenia pisemne:

 1. Obowiązują następujące terminy wykonywania usług:
 • termin zwykły – do sześciu (6) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie
 • termin przyspieszony – od siedmiu (7) do dwunastu (12) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie
 • termin ekspresowy – powyżej dwunastu (12) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie.
 1. Najkrótszy termin wykonania zlecenia w trybie zwykłym to dwa dni robocze licząc od daty zamówienia, w którym nastąpiło dostarczenie materiałów do tłumaczenia. Zlecenie takie wykonywane jest do godz. 17:00 w ustalonym dniu realizacji zlecenia, chyba że Klient określi w zamówieniu inną godzinę oddania tłumaczenia. Do terminu wykonania tłumaczenia nie są wliczane weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Zlecenie realizowane w dniu dostarczenia materiałów do tłumaczenia lub w dniu następnym uważa się za zlecenie realizowane w terminie ekspresowym lub superekspresowym w zależności od liczby stron.
 3. Tłumaczenie zawierające mniej niż 1800 znaków liczone jest jako pełna strona.
 4. Cena tłumaczenia obejmuje jego weryfikację.
 5. Prace nietypowe, które nie są ujęte w obowiązującym cenniku wyceniane są indywidualnie.
 6. W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, Klient jest zobowiązany do zapłaty wg stawki uzgodnionej w zamówieniu proporcjonalnie do części wykonanego już tłumaczenia.
 7. Skorzystanie przez Klienta z tłumaczenia – w jakikolwiek sposób – przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację tekstu tłumaczenia przez Klienta bez zastrzeżeń.
 8. Klient staje się właścicielem praw autorskich do otrzymanego tłumaczenia z chwilą zapłacenia należności za to tłumaczenie wyszczególnionej na fakturze.
 9. Faktury za wykonane tłumaczenie wystawiane są ostatniego dnia miesiąca, w którym zlecenie było zrealizowane, chyba że ustalono inaczej.
 10. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury.

Tłumaczenia ustne:

 1. Koszt tłumaczenia ustnego obliczany jest na podstawie obowiązującego cennika.
 2. Minimalna opłata dzienna liczona jest za tzw. blok tzn. 4 godziny pracy tłumacza w przypadku tłumaczeń konsekutywnych.
 3. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony i zgłosił się do pracy, do godziny zakończenia pracy.
 4. Za pracę w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) oraz za pracę w dni ustawowo wolne od pracy doliczamy 100% do ceny podstawowej.
 5. W przypadku tłumaczeń odbywających się poza Kluczborkiem, oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia, Klient ponosi koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza oraz opłatę za czas dojazdu tłumacza do wskazanego przez Klienta miejsca.
 6. Przerwy w tłumaczeniu trwające mniej niż 2 godziny wliczane są do czasu pracy tłumacza. Przerwy dłuższe niż 2 godziny winny być wyszczególnione w zamówieniu.

Referencje

ak

Live Info International

Managing Director

I regard Agnieszka a dedicated, enthusiastic and extremely thorough individual. Her work was crucial for our business as a foreign company tried to step into the Polish media business. Her translations were always accurate, although we worked with very tight deadlines as we did news videos, where we could not afford any waste of time and sometimes we worked 24/7. Agnieszka was always ready and the translations for the video clips were also ready mostly within an hour.

With her abilities, adaptability, accuracy, speed and dedication, Agnieszka will make a great translator. I have no doubts anyone will be exceptionally pleased if she’s been hired.

Centrum Językowe IDEA

Kierownik

Pani Agnieszka Klicińska współpracuje z naszym biurem od sierpnia 2013 roku. Do dnia dzisiejszego wykonała kilkaset stron tłumaczeń w kombinacji z języka polskiego na angielski i odwrotnie. Tłumaczone były głównie kontrakty, specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi, projekty unijne oraz dokumentacja BHP. Tłumaczenia wykonane zostały w sposób należyty.

FAMAK S.A.

Wiceprezes Zarządu

W swojej pracy pani Agnieszka Klicińska wykazała się dokładnością przekładu, znajomością terminologii tłumaczonych tekstów, terminowością dostarczania wykonanych tłumaczeń oraz ich wysoką jakością.

Jestem bardzo zadowolony z tłumaczeń wykonanych przez panią Agnieszkę Klicińską i polecam ją jako godnego zaufania i kompetentnego tłumacza tekstów technicznych, marketingowych i ogólnych.

Bluebabel

Właściciel

Niniejszym zaświadczam, że w grudniu 2011 roku Pani Agnieszka Klicińska współpracowała z moim Biurem w zakresie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski medycznych tekstów marketingowych.

Z przyjemnością mogę polecić Panią Agnieszkę jako sprawdzonego i kompetentnego tłumacza, którego praca odznacza się wysoką jakością, rzetelnością i terminowością wykonania.

FAMAK S.A.

Dyrektor

W ramach Współpracy od lipca 2010 roku Pani Agnieszka Klicińska przetłumaczyła dla nas z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski liczne dokumenty z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, które zawierały specjalistyczne słownictwo z ich dziedzin. Wśród nich były faktury, dokumentacja finansowa, umowy handlowe oraz korespondencja handlowa.

Ponadto Pani Klicińska wykonuje na bieżąco tłumaczenia takich treści jak opisy techniczne maszyn iurządzeń, norm europejskich i procedur. Jest również pracownikiem z sukcesem tłumaczącym ustnie spotkania biznesowe oraz szkolenia, w tym z zakresu BHP.

Pani Agnieszka Klicińska jest tłumaczem godnym polecenia. Tłumaczenia przez nią wykonane cechowała wysoka jakość, rzetelność i terminowość wykonania.

Georg Pintz & Partners LLC

Marketing and Public Affairs

Filling a patent before the Polish Patent Office requires a full translation of a patent which was previously granted by the European Patent Office. MAGA Translations delivered a quality translation to us in due time and for a reasonable price. Therefore, the Office of Agnieszka Klicińska enjoys our appreciation and trust for anu future translation.

We honestly recommend MAGA Translations to any such businesses or the many working areas where translations are needed.

4Synergy/Lingwest

Katarzyna Weiss

Agnieszka Klicińska MAGA Translations wykonała dla nas tłumaczenie instrukcji obsługi Hedera kombajnu zbożowego RSM-081.27 z angielskiego na polski. Tłumaczenie zostało wykonane bardzo fachowo i dostarczone w przewidzianym w zleceniu terminie. W trakcie zlecenia był również bardzo dobry kontakt z tłumaczką w kwestii kluczowej terminologii. Polecamy Panią Agnieszkę jako sprawdzonego i wiarygodnego wykonawcę.

Kontakt

Dane kontaktowe

Agnieszka Klicińska

MAGA Translations

info@agnieszkaklicinska.pl

+48 606 722 317

Skype: aklicinska

GG: 4601623

Tłumacz języka angielskiego Agnieszka Klicińska