Agnieszka Klicińska

DipTrans IoLET English to Polish Translator

About me

My name is Agnieszka Klicińska

I am professional English to Polish translator with extensive knowledge and experience in translation of the HR, business, social, new media, technology and construction texts, as well as the travel guides and equestrian novels.

I worked 12 years in a production company, including 2 years of translating technical, marketing, sales and commercial documents. I am a sole entrepreneur in translation business since 2013.

01 (186)a
 • DipTrans IoLET

  In January 2021 I have passed the DipTrans exam and gained the diploma in translation of legal and technology texts. The CIOL Diploma is internationally recognized as the equivalent of a Master's degree.

 • Academic education

  I am sociologist and chartered translator having MA in Social Science and BA in English Studies. I have graduated from the Postgraduate Studies for Translators (University of Wrocław).

 • Postgraduate education

  I have learnt company and projects management in The Warsaw School of Social Sciences and Humanities and University of Economics in Wroclaw. 

 • TOLES Advanced Certificate

  I received TOLES Advanced Certificate which confirmed my qualification in translation of the legal texts.

 • Further education

  I attended a two years long training in translation of civil, criminal and family law documents. Further, I decided to join Legal Translations Training for Certified Translators by TexteM.

member-logo-ia
I have been accepted to the
Graduate - Business School for Translators
I have graduated from the
Międzynarodowe Stowrzyszenie Profesjonalnych Tłumaczy
I have been accepted to the

IAPTI is promoting ethical and professional practices in translating and interpreting services. I’m very proud to be a part of this noble organization!

Offer

English to Polish translation of technical, legal business and commercial documents. 

Over the years of my work I have translated hundreds of documents of the following types:

 • machinery and equipment manuals, including O&M manuals, technological processes, ISO procedures, NORSOK and other QA documentation
 • social science and psychology related texts
 • HR documentation, including labour contracts, work and wage regulations, HSE documentation, etc.
 • contracts, civil law documents, commercial contracts and documentation, etc.
 • company regulations, standards and procedures
 • offers and advertisement texts
 • Terms & Conditions of e-shops and blogs
 • social media posts
 • equestrian related texts

I am experienced in transcreation.

 I also offer:

 • market research and networking
 • contacting business partners in Poland
 • proofreading
 • copywriting

Prices

The following prices are approximate and relate to one-time and occasional orders. In case of a long-term cooperation and extended projects, texts are priced individually, depending on the deadline, complexity and format.

The following rates are prices for a source word:

from
0,
EUR
Price per word

ZASADY WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH PRZEZ MAGA TRANSLATIONS

 1. MAGA Translations Agnieszka Klicińska wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne na warunkach określonych w Zasadach Wykonywania Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych MAGA Translations, zwanych dalej „Zasadami”.
 2. Tłumaczenia wykonywane są na podstawie zamówienia złożonego w formie elektronicznej (e-mail).
 3. Koszt tłumaczenia oblicza się na podstawie obowiązującego cennika usług.

Tłumaczenia pisemne:

 1. Obowiązują następujące terminy wykonywania usług:
 • termin zwykły – do sześciu (6) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie
 • termin przyspieszony – od siedmiu (7) do dwunastu (12) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie
 • termin ekspresowy – powyżej dwunastu (12) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego dziennie.
 1. Najkrótszy termin wykonania zlecenia w trybie zwykłym to dwa dni robocze licząc od daty zamówienia, w którym nastąpiło dostarczenie materiałów do tłumaczenia. Zlecenie takie wykonywane jest do godz. 17:00 w ustalonym dniu realizacji zlecenia, chyba że Klient określi w zamówieniu inną godzinę oddania tłumaczenia. Do terminu wykonania tłumaczenia nie są wliczane weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 2. Zlecenie realizowane w dniu dostarczenia materiałów do tłumaczenia lub w dniu następnym uważa się za zlecenie realizowane w terminie ekspresowym lub superekspresowym w zależności od liczby stron.
 3. Tłumaczenie zawierające mniej niż 1800 znaków liczone jest jako pełna strona.
 4. Cena tłumaczenia obejmuje jego weryfikację.
 5. Prace nietypowe, które nie są ujęte w obowiązującym cenniku wyceniane są indywidualnie.
 6. W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, Klient jest zobowiązany do zapłaty wg stawki uzgodnionej w zamówieniu proporcjonalnie do części wykonanego już tłumaczenia.
 7. Skorzystanie przez Klienta z tłumaczenia – w jakikolwiek sposób – przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację tekstu tłumaczenia przez Klienta bez zastrzeżeń.
 8. Klient staje się właścicielem praw autorskich do otrzymanego tłumaczenia z chwilą zapłacenia należności za to tłumaczenie wyszczególnionej na fakturze.

Tłumaczenia ustne:

 1. Koszt tłumaczenia ustnego obliczany jest na podstawie obowiązującego cennika.
 2. Minimalna opłata dzienna liczona jest za tzw. blok tzn. 4 godziny pracy tłumacza w przypadku tłumaczeń konsekutywnych.
 3. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony i zgłosił się do pracy, do godziny zakończenia pracy.
 4. Za pracę w godzinach nocnych (22:00 – 6:00) oraz za pracę w dni ustawowo wolne od pracy doliczamy 100% do ceny podstawowej.
 5. W przypadku tłumaczeń odbywających się poza Kluczborkiem, oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia, Klient ponosi koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza oraz opłatę za czas dojazdu tłumacza do wskazanego przez Klienta miejsca.
 6. Przerwy w tłumaczeniu trwające mniej niż 2 godziny wliczane są do czasu pracy tłumacza. Przerwy dłuższe niż 2 godziny winny być wyszczególnione w zamówieniu.

Credentials

ak

Live Info International

Managing Director

I regard Agnieszka a dedicated, enthusiastic and extremely thorough individual. Her work was crucial for our business as a foreign company tried to step into the Polish media business. Her translations were always accurate, although we worked with very tight deadlines as we did news videos, where we could not afford any waste of time and sometimes we worked 24/7. Agnieszka was always ready and the translations for the video clips were also ready mostly within an hour.

With her abilities, adaptability, accuracy, speed and dedication, Agnieszka will make a great translator. I have no doubts anyone will be exceptionally pleased if she’s been hired.

Georg Pintz & Partners LLC

Marketing and Public Affairs

Filling a patent before the Polish Patent Office requires a full translation of a patent which was previously granted by the European Patent Office. MAGA Translations delivered a quality translation to us in due time and for a reasonable price. Therefore, the Office of Agnieszka Klicińska enjoys our appreciation and trust for anu future translation.

We honestly recommend MAGA Translations to any such businesses or the many working areas where translations are needed.

Centrum Językowe IDEA

Kierownik

Pani Agnieszka Klicińska współpracuje z naszym biurem od sierpnia 2013 roku. Do dnia dzisiejszego wykonała kilkaset stron tłumaczeń w kombinacji z języka polskiego na angielski i odwrotnie. Tłumaczone były głównie kontrakty, specyfikacje techniczne, instrukcje obsługi, projekty unijne oraz dokumentacja BHP. Tłumaczenia wykonane zostały w sposób należyty.

FAMAK S.A.

Wiceprezes Zarządu

W swojej pracy pani Agnieszka Klicińska wykazała się dokładnością przekładu, znajomością terminologii tłumaczonych tekstów, terminowością dostarczania wykonanych tłumaczeń oraz ich wysoką jakością.

Jestem bardzo zadowolony z tłumaczeń wykonanych przez panią Agnieszkę Klicińską i polecam ją jako godnego zaufania i kompetentnego tłumacza tekstów technicznych, marketingowych i ogólnych.

Bluebabel

Właściciel

Niniejszym zaświadczam, że w grudniu 2011 roku Pani Agnieszka Klicińska współpracowała z moim Biurem w zakresie tłumaczenia z języka angielskiego na język polski medycznych tekstów marketingowych.

Z przyjemnością mogę polecić Panią Agnieszkę jako sprawdzonego i kompetentnego tłumacza, którego praca odznacza się wysoką jakością, rzetelnością i terminowością wykonania.

FAMAK S.A.

Dyrektor

W ramach Współpracy od lipca 2010 roku Pani Agnieszka Klicińska przetłumaczyła dla nas z języka angielskiego na polski oraz z polskiego na angielski liczne dokumenty z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, które zawierały specjalistyczne słownictwo z ich dziedzin. Wśród nich były faktury, dokumentacja finansowa, umowy handlowe oraz korespondencja handlowa.

Ponadto Pani Klicińska wykonuje na bieżąco tłumaczenia takich treści jak opisy techniczne maszyn iurządzeń, norm europejskich i procedur. Jest również pracownikiem z sukcesem tłumaczącym ustnie spotkania biznesowe oraz szkolenia, w tym z zakresu BHP.

Pani Agnieszka Klicińska jest tłumaczem godnym polecenia. Tłumaczenia przez nią wykonane cechowała wysoka jakość, rzetelność i terminowość wykonania.

Contact

Contact details

Agnieszka Klicińska

MAGA Translations

info@agnieszkaklicinska.pl

+48 606 722 317

Tłumacz języka angielskiego Agnieszka Klicińska